Afdrukken

De Koerdische Culturele Vereniging (KOÇ-KAK) is in 1985 opgericht en houdt zich voornamelijk bezig met het bevorderen van de sociale cohesie binnen de multiculturele Nederlandse samenleving. De primaire doelstellingen van KOÇ-KAK zijn; het werken aan saamhorigheid, het creëren van wederzijds respect voor elkaar en het stimuleren van een maatschappelijk dialoog tussen de diverse groepen in de samenleving. Sleutelbegrippen hierbij zijn: maatschappelijke participatie en samenwerking. Kerntaken van KOÇ-KAK zijn het bevorderen van integratie, emancipatie en participatie van allochtonen in de Nederlandse samenleving en het vervullen van de rol van intermediair, door autochtonen en allochtonen binnen de samenleving dichter bij elkaar te brengen. 

Daarnaast vervult KOÇ-KAK de rol van bruggenbouwer waarbij enerzijds allochtonen worden gemotiveerd en geactiveerd tot integratie en emancipatie en anderzijds wordt de opgebouwde kennis ingezet ter ondersteuning en advisering van andere organisaties bij het benaderen en het werken met allochtonen. Ook de komende jaren zal KOÇ-KAK deze doelstellingen blijven na streven en op deze manier een actieve bijdragen willen leveren aan de multiculturele samenleving in Nederland.

Daarnaast zet KOÇ-KAK zich in om problemen binnen de  Koerdische gemeenschap op te lossen. Problemen zoals eerwraak, gedwongen huwelijk, mishandeling van vrouwen en kinderen en het isolement van vrouwen en bejaarden zijn helaas nog problemen die in de Koerdische gemeenschap voorkomen. KOÇ-KAK vindt het belangrijk om hier iets tegen te doen. Voor deze activiteiten ontvangt KOÇ-KAK geen subsidie, de giften die KOÇ-KAK ontvangt zijn daarom van groot belang voor de vereniging wil het de komende jaren de strijd met deze problemen aan blijven gaan.