Afdrukken

Naast het beheren van het vermogen van KOÇ-KAK is het bestuur ook verantwoordelijk voor de uitgaven die KOÇ-KAK doet. Zoals eerder vermeld werd is KOÇ-KAK afhankelijk van haar leden die op vrijwillige basis veel taken op zich nemen. Dat KOÇ-KAK kan rekenen op vele leden die vrijwillig een actieve bijdrage leveren is voor een vereniging als KOÇ-KAK van groot belang. De bestedingen van KOÇ-KAK hebben namelijk op deze manier een volledige focus op het behalen van de doelstellingen. Een groot deel van de giften zal naar de bestrijding van eerwraak, gedwongen huwelijk, mishandeling van vrouwen en kinderen en het isolement van vrouwen en bejaarden gaan. De giften zijn dus een belangrijke factor in het behalen van de doelstellingen van KOÇ-KAK.

Ook dit jaar kan KOÇ-KAK weer rekenen op een groep van actieve leden dat zich vrijwillig inzet voor KOÇ-KAK. Dit mag geen verrassing genoemd worden gezien de bijdrage die de leden sinds 1985 ieder jaar weer aan de vereniging leveren.