Bestuurssamenstelling:

- De heer M.B. Boskan (voorzitter)

- De heer H. Yigit (penningmeester)

- De heer M.S. Cakirgoz (secretaris)