Afdrukken

KOÇ-KAK werft haar geld door middel van kleine giften en kan daarnaast rekenen op veel hulp van vrijwilligers. De giften zijn voor een vereniging als KOÇ-KAK van zeer groot belang. Zonder de giften die KOÇ-KAK ontvangt zal het voor de vereniging onmogelijk zijn om haar doelstellingen binnen de multiculturele samenleving te behalen. Een groot deel van de leden is daarnaast actief als vrijwilliger binnen de vereniging. Omdat KOÇ-KAK afhankelijk is van giften is het vrijwilligerswerk van de leden van cruciaal belang.

Ook dit jaar en ongetwijfeld de hierop volgende jaren is KOÇ-KAK afhankelijk van het aantal giften dat men ontvangt.

Naast giften bestaan de inkomsten van KOÇ-KAK uit contributie en inkomsten uit door KOÇ-KAK georganiseerde activiteiten. De meeste activiteiten zien er op toe dat de doelstellingen van KOÇ-KAK nagestreefd worden.