Afdrukken

Het bestuur van KOÇ-KAK is verantwoordelijk voor het beheer van het vermogen van de vereniging. Zij hebben de lastige taak om een balans te vinden tussen de inkomsten en de uitgaven van de vereniging. Het vermogen van KOÇ-KAK is in eigen beheer, zonder tussenkomst van externe partijen. Het bestuur van KOÇ-KAK heeft inmiddels de nodige ervaring met het beheren van het vermogen. Sinds de oprichting van KOÇ-KAK in 1985 heeft het bestuur deze taak met succes uitgevoerd. Naar verwachting zal ook de komende jaren het bestuur deze taak met succes vervullen.

De bestuur maakt ieder jaar eerst een begroting voor het jaar. Deze begroting zal eerst door algemene ledenvergadering moeten worden goedgekeurd. Als de algemene ledenvergadering de begroting heeft goedgekeurd kan het bestuur het geld besteden conform de door de algemene ledenvergadering goedgekeurde begroting.